• Yhteydenotto / tarjouspyyntö
  • Meiltä saat yhteydenottoihin vastauksen aina 24 tunnin sisällä. Kerro minkälaisia ajatuksia ja toiveita sisustussuunnitelmalle on, ja millainen kohde on kyseessä. Voit myös pyytää meitä soittamaan tai lähettämään alustavan kyselylomakkeen, jos koet sen helpommaksi tavaksi kertoa lisätietoja.
 • Tapaaminen ja kartoitus (maksuton)
  • Remonttikohteissa tapaaminen tehdään mieluusti paikan päällä, jotta saamme kokonaisvaltaisen kuvan kohteesta. Tapaamisessa käydään läpi toiveita ja ajatuksia suunnittelutyön laajuudesta, ja siitä millaisella palvelukokonaisuudella lähdetään liikkeelle. Tapaamiseen varataan noin 1 tunti aikaa.
 • Tarjouksen teko
  • Tapaamisen pohjalta teemme tarjouksen suunnittelutyölle hintoineen sekä aikatauluineen.
 • Tarjouksen hyväksyminen
  • Tarjouksen hyväksymisen yhteydessä allekirjoitamme suunnittelusopimuksen. Tämä voidaan hoitaa myös kirjallisesti etänä, eikä sopimuksen teko vaadi paikallaoloa.
 • Mittakäynti sekä toiveet
  • Mittakäynnillä otamme tarkat mitat sekä valokuvat kohteesta. Käymme läpi kaikki ajatukset ja toiveet suunnittelutyöhön liittyen. Suunnittelijamme esittää paljon kysymyksiä, joten sinun ei tarvitse osata luetella kaikkia toiveita etukäteen. Toivomme kuitenkin, että viimeistään tapaamisen yhteydessä saamme pohjapiirustuksen kohteesta. Jos pohjapiirustusta ei ole, ei hätää! Me osaamme luoda sen myös mittausten ja valokuvien pohjalta.
 • Alustava suunnitelma
  • Suunnittelija aloittaa suunnittelutyön toteutuksen
 • Tapaaminen / etätapaaminen
  • Välipalaverissa käymme yhdessä läpi alustavaa suunnitelmaa, sekä kirjaamme tarkasti ylös kaikki palaverissa läpikäydyt asiat suunnittelun etenemistä ja hiomista varten.
 • Lopullinen suunniteluvaihe
  • Suunnittelutyötä jatketaan alkuperäisten sekä välipalaverissa saatujen tietojen ja palautteiden pohjalta.
 • Suunnittelutyön luovutus
  • Lopullinen suunnittelutyö luovutetaan asiakkaalle joko PDF-tiedostona, erillisellä muistitikulla tai tulostettuna versiona. Voit myös aina pyytää valmiiksi tulostetun version, vaikka luovutus tapahtuisikin sähköisesti.

Tällä hetkellä emme tarjoa Avaimet käteen-palvelua, vaan keskitymme ainoastaan suunnittelutyöhön. Olemme kuitenkin aina tavoitettavissa myös remontointivaiheessa, ja teemme mieluusti työmaakäyntejä varmistuaksemme siitä, että työt etenevät suunnitelman mukaan.